กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ

หลักสูตรงานจักสารจากไม้ไผ่

ณ กศน.ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม