วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง

ร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ในพื้นที่เขตอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม