วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คุณครูปาณิสรา วรกา พร้อมด้วยคณะ กศน.อำเภอบ้านแพงเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาสาสมัครสาธารณสุข(โควิด-19) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ณ โรงเรียนบ้านนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม