วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง

ร่วมทำบุญกฐินของอำเภอบ้านแพงประจำปี 2564
 ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม